07.12.2011

Icc-win: система на компилатора за Windows от JacobNavia

* Source text URL: http://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32
Основана на изходен сценарий DaveHanson и ChrisFraser: портативен C компилатор

Тук Вие можете да свалите Icc-win32 или Icc-win66 система на C компилатор. Система е автономна: Вие не се нуждаете от нищо повече, за да започна програмиране в C в среда Win32. Вие получавате:

  • Генератор на кода (компилатор, асемблер, линкер, компилатор на ресурса, библиотекар)
  • �?нтегрирана среда за разработка с редактор, отладчик, генерация на make-файла, редактор на ресурса и т.н.
  • Ръководство на ползвателя и техническата документация.

Всички двоичните файлове и свързани заголовочните файлове и т.н. са съдържат в авто инсталирана изпълнимата программа, която създаде цялата необходима структура на директория.

Лицензия:

Този программно осигуряване не е безплатно, то е защитено с авторското право на JacobNavia. Осигуряване свободно за некомерческото използване, ако Вие използвате го професионално, Вие, вероятно, ще трябва да купите лицензия.

Професионалното използване:

  • Свързано с бизнеса (например, Вие използвате го в корпорация)
  • Ако Вие продавате програмното осигуряване си.

Ако Вие планирате да използвате Icc-win в курсове по програмиране в Вашия университет, свържете се с нас за специални образователни показатели.
Свържете се с нас, ако Вие искате специалната приета система на компилатора или ако Вие планирате да използвате и в качеството на бекенд за реализация на езика. То се използва в няколко бекенди за езици като Eiffel, SQL и другите.

Качванета

Какво Описание

lcc-win32 – Система на компилатора, притежаваща на компилатор, линкер, ассемблер, редактор на ресурса и голямото количество на полезни инстурменти Разпределение, включвайки компилатор на 64 битове. Това е най-новото разпределение. В файла README Вие ще намирате последните Направени изменения. Обновен 15 април 2012

lcc-win64  README – CCL project Проект на библиотека C Сщтефштукы (С Контейнери) Този проект предлага стандарт за контейнери и Темните демонстрационните реализации. Тази Библиотека е включена с распределение 1cc-win
CCL documentation – Цялата долкументация на ccl-проект в формат html

Windows API documentation – Система не ще работи като следва без този файл. Он-лайн-справка и документация на цялата система са необходими, за да използва и. Тя ще Ви спести времето и ще Ви помогне да избягнате на въпроси, на които отговарят в документация. (Приблизително 8 Мбайт).
C-Tutorial – Ако C не е добре познат от Вас, проверите това! Това ще Ви покажи, как Вие можете да. Разработите Вашата първа программа, дали е. �?звестен “HelloWorld”, DLL или нещо изцяло различно. В формата PDF, Acrobat Reader трябва за да проглежда Обновявания 15 апрели 2012.
Advanced Programming with lcc-win32 – Icc-win32 е съвременен компилатор C, който. Позволява да използва функции като претоварен. Оператор, контейнери и много другите функции. На съвременен език на програмирането.

Тези

Функции са обяснени тук подробно, заедно с някои приложения като мрежово програмиране приблизително 600 Кбайт)

Logicies/informatique стартува в 1991. Нашата компания се специализира на компилатори, и компилатори, свързани с изследвания и развитие. Сме разработили компилатор, за да удовлетворява потребностите на компании, които се нуждаят от встроен компилатор, или JIT (компилатор JustInTime) или компании, които искат да генерират C и реализират някой друг език върху това.